fbpx

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου

Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί βασική προτεραιότητα μας και λαμβάνουμε κάθε εφικτό μέτρο για την διασφάλισή τους. Παρακαλούμε να διαβάσετε την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και Χρήσης Cookies την οποία υιοθετεί η ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα “https://tranoulis-perfumes.gr/” και μην διστάσετε να απευθυνθείτε σε εμάς για οποιαδήποτε απορία, διευκρίνηση ή άλλο αίτημα τυχόν έχετε.

Κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την παρούσα ιστοσελίδα δεσμεύεστε από την εκάστοτε ισχύουσα Πολιτική Προστασίας Απορρήτου και θα πρέπει να διαβάζετε το κείμενο αυτό κάθε φορά που χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα και να βεβαιώνεστε ότι το αποδέχεστε. Προκειμένου να διενεργηθεί οποιαδήποτε συναλλαγή μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος θα ζητηθεί η γνωστοποίηση από πλευράς μας κάποιων προσωπικών σας στοιχείων. Το ζήτημα της προστασίας των προσωπικών σας δεδομένων είναι για την εταιρεία μας ένα πολύ σοβαρό θέμα που αντιμετωπίζεται ως μέγιστη προτεραιότητα. Τα προσωπικά σας δεδομένα συλλέγονται από την εταιρεία μας αποκλειστικώς και μόνον στο πλαίσιο της διενέργειας συναλλαγών με την ιστοσελίδα και το ηλεκτρονικό μας κατάστημα “https://tranoulis-perfumes.gr/” και της επικοινωνίας μας μαζί σας για την ολοκλήρωση των παραγγελιών σας, την τιμολόγησή σας, την διευκόλυνση των παραδόσεων, την εν γένει εκτέλεση των παραγγελιών σας, την εξυπηρέτηση των αιτημάτων σας καθώς και την αποστολή ενημερωτικών μηνυμάτων σε σχέση με προϊόντα και υπηρεσίες μας.

Όταν πραγματοποιείτε μια παραγγελία θα σας ζητηθεί το πλήρες ονοματεπώνυμο σας, η διεύθυνση στην οποία θα αποσταλούν τα προϊόντα, ο αριθμός σταθερού ή κινητού σας τηλέφωνου, η ηλεκτρονική σας διεύθυνση και στην περίπτωση που επιλέξετε η πληρωμή σας να γίνει μέσω πιστωτικής κάρτας, ο αριθμός, η ημερομηνία λήξεως της κάρτας, καθώς και ο τριψήφιος κωδικός ασφαλείας.

Τα δεδομένα αυτά επεξεργάζεται η εταιρεία σύμφωνα με το άρθρο 7Α παρ.1 (β) Ν.2472/1997 και της προβλέψεις του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και της συναφούς Οδηγίας, προκειμένου να υλοποιηθεί η παραγγελία και με κανέναν τρόπο δεν θα αποκαλυφθούν, δημοσιοποιηθούν ή πωληθούν σε τρίτους, εκτός αν άλλως επιβληθεί εκ του Νόμου,

Ο χρήστης/καταναλωτής/επισκέπτης/μέλος της “https://tranoulis-perfumes.gr/” θα πρέπει και αυτός να διαφυλάσσει το απόρρητο των δεδομένων του και να μην προβαίνει σε αποκαλύψεις σε τρίτους (έστω και από αμέλειά του) ούτε να παραχωρεί τη χρήση των στοιχείων του αυτών από τρίτους. Επίσης συνιστάται η αλλαγή του κωδικού χρήστη (password) ανά τακτά χρονικά διαστήματα. Η εταιρεία επιφυλάσσεται για κάθε τυχόν ζημία της από υπαίτια παραβίαση των ανωτέρω υποχρεώσεων του χρήστη/καταναλωτή/επισκέπτη/μέλος της “https://tranoulis-perfumes.gr/”.

Σε περίπτωση πληρωμής μέσω πιστωτικής κάρτας τα στοιχεία που γνωστοποιούνται στην αρμόδια τράπεζα (π.χ. αριθμός πιστωτικής κάρτας) καταχωρούνται απευθείας στην ασφαλή σελίδα της συνεργαζόμενης τράπεζας και δεν καταχωρούνται στην βάση μας, εξασφαλίζοντας με αυτόν τον τρόπο το μέγιστο δυνατό επίπεδο ασφάλειας.

Τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε θα αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας και θα φυλάσσονται σε αρχείο υπ’ ευθύνη της εταιρείας Tranoulis Lab με την επωνυμία tranoulis-perfumes.gr και έδρα επί της οδού Παρασκευοπούλου, αριθμός 44, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 146790604, Δ.Ο.Υ Περιστερίου για τους εξής σκοπούς:

α. την ανάπτυξη, εκτέλεση και εφαρμογή της σύμβασης αγοραπωλησίας για τα προϊόντα που έχετε αγοράσει, ή οποιασδήποτε άλλης σύμβασης ανάμεσα σε εσάς και εμάς,

β. τη διεκπεραίωση των αιτημάτων σας, και

γ. την παροχή, με τη συναίνεσή σας, πληροφοριών σε ό,τι αφορά τα προϊόντα της ιστοσελίδας “https://tranoulis-perfumes.gr/” και οποιασδήποτε μάρκας ή προϊόντος που ανήκει στην εταιρεία Tranoulis Lab με την επωνυμία tranoulis-perfumes.gr και έδρα επί της οδού Παρασκευοπούλου, αριθμός 44, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 146790604, Δ.Ο.Υ Περιστερίου.

στην οποία παροχή πληροφοριών περιλαμβάνεται, όσον αφορά στα προαναφερθέντα προϊόντα, η αποστολή εμπορικής αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail).

δ. Στην περίπτωση που μας μεταβιβάζετε προσωπικά στοιχεία τρίτου προσώπου, φέρετε την ευθύνη να έχετε ενημερώσει το εν λόγω πρόσωπο σχετικά με τη χρήση των στοιχείων του και να έχετε εξασφαλίσει τη ρητή συναίνεσή του ότι οι πληροφορίες αυτές δίδονται για τους σκοπούς που εξηγούνται ανωτέρω. Σε περίπτωση που έχετε αγοράσει ένα προϊόν, τα προσωπικά στοιχεία του τρίτου προσώπου που μας έχετε παραχωρήσει θα χρησιμοποιηθούν για τους κάτωθι σκοπούς: α) διαχείριση της παράδοσης ή/και επαλήθευση της σωστής παράδοσης του αντίστοιχου προϊόντος και β) απάντηση τυχόν ερωτημάτων ή εξυπηρέτηση αιτημάτων που ενδεχομένως είτε εσείς είτε το τρίτο πρόσωπο διατυπώσετε.

Τα δεδομένα σας διατηρούνται από την εταιρία μας για όσο χρονικό διάστημα εσείς διατηρείτε τον λογαριασμό σας ή έως πέντε χρόνια, εκτός εάν διατηρούμε τα στοιχεία σας για άλλο λόγο όπως λ.χ για φορολογικούς λόγους. Διατηρείτε το δικαίωμα να μας ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας είτε να διαγράψετε και τον λογαριασμό σας, επομένως θα διαγραφούν αυτομάτως τα δεδομένα που μας έχετε παράσχει, με εξαίρεση ειδικούς λόγους όπως λ.χ φορολογικούς λόγους ή λόγους εκκρεμοτήτων που έχουν προκύψει από τη μεταξύ μας αγοραπωλησία ή/και δικαστικές διενέξεις. Σημειώνεται ότι τα δεδομένα γεωεντοπισμού αποθηκεύονται μονάχα προσωρινά και έως το τέλος της επίσκεψης σας στην ιστοσελίδα μας, ενώ μόλις σταματήσετε τη χρήση της, τα δεδομένα γεωντεοπισμού διαγράφονται αυτόματα.

Η εταιρεία Tranoulis Lab με την επωνυμία tranoulis-perfumes.gr και έδρα επί της οδού Παρασκευοπούλου, αριθμός 44, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 146790604, Δ.Ο.Υ Περιστερίου, ως υπεύθυνη επεξεργασίας των δεδομένων, αναλαμβάνει την υποχρέωση να διασφαλίζει την τήρηση του εμπιστευτικού χαρακτήρα των προσωπικών σας δεδομένων και να εξασφαλίζει την από την πλευρά σας άσκηση των δικαιωμάτων πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και εναντίωσης, μέσω αποστολής ενός e-mail στη διεύθυνση info@https://tranoulis-perfumes.gr/ με θέμα μηνύματος “Προστασία Προσωπικών Δεδομένων “. Αν κρίνεται απαραίτητο θα σας ζητήσουμε να μας παράσχετε φωτοτυπία της ταυτότητάς σας, του διαβατηρίου ή άλλου ισχύοντος αποδεικτικού εγγράφου.
Ο χρήστης (εσείς) εξασφαλίζει δια του παρόντος ότι τα παρεχόμενα στοιχεία είναι ορθά και ακριβή και δεσμεύεται να γνωστοποιήσει οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση αυτών. Για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία προκληθεί στον ιστότοπο ή σε οποιονδήποτε τρίτο που είναι υπεύθυνος για τον ιστότοπο εξαιτίας της παροχής λανθασμένων, ανακριβών ή ελλιπών πληροφοριών στα πεδία εγγραφής, την αποκλειστική ευθύνη θα φέρει ο χρήστης.

Τα δικαιώματα σας: Η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί προτεραιότητα για την εταιρία μας, την εμπιστευτικότητα των οποίων δεσμευόμαστε να τηρούμε και να διασφαλίζουμε ότι μπορείτε να ασκείτε, ανέξοδα για εσάς, όλα σας τα δικαιώματα απευθύνοντας σχετικό αίτημα στον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων εταιρία Tranoulis Lab με την επωνυμία tranoulis-perfumes.gr και έδρα επί της οδού Παρασκευοπούλου, αριθμός 44, Περιστέρι Αττικής, Τ.Κ. 12132, Α.Φ.Μ. 146790604, Δ.Ο.Υ Περιστερίου. Σας ενημερώνουμε ότι έχετε τα παρακάτω δικαιώματα:

5.α. Δικαίωμα πρόσβασης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε πρόσβαση στα δεδομένα που συλλέγουμε, ή επεξεργαζόμαστε ή διατηρούμε σχετικά με εσάς.

5.β. Δικαίωμα διόρθωσης: Έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τα δεδομένα που σας αφορούν. Παρακαλούμε, να λαμβάνετε υπόψη σας ότι με την ενεργή παροχή των προσωπικών δεδομένων σας προς την εταιρία μας, με οποιονδήποτε τρόπο, εγγυάστε ότι αυτά είναι ακριβή και αληθή ενώ συμφωνείτε ότι αναλαμβάνετε την υποχρέωση να μας ειδοποιήσετε για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίησή τους, σε αντίθετη περίπτωση για οποιοδήποτε σφάλμα ή κώλυμα δημιουργηθεί η ευθύνη θα βαραίνει αποκλειστικά τον παρέχοντα αναληθών ή ανακριβών στοιχείων. Στο σημείο αυτό, σας υπενθυμίζουμε σας συστήνουμε να παρέχετε μόνο τα δικά σας προσωπικά δεδομένα, και όχι δεδομένα τρίτων, εκτός αν αυτό επιτρέπεται από το θεσμικό πλαίσιο (π.χ. γονέας παρέχει δεδομένα τέκνου) και από την παρούσα Πολιτική Απορρήτου.

5.γ Δικαίωμα Διαγραφής: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία μας να διαγράψει τα δεδομένα σας στο βαθμό που δεν είναι πλέον απαραίτητα για τον σκοπό για τον οποίο πρέπει να συνεχίσουμε να τα επεξεργαζόμαστε, όπως αναφέρουμε ανωτέρω ή εφόσον δεν νομιμοποιούμαστε πλέον να τα επεξεργαζόμαστε.

5.δ.Δικαίωμα ακύρωσης ή περιορισμού της επεξεργασίας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία είτε να ακυρώσει είτε να περιορίσει την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων.

5.ε. Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσής: Έχετε το δικαίωμα εφόσον έχετε δώσει στην εταιρία μας τη συγκατάθεσή σας για επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα σας, για οποιονδήποτε σκοπό, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε την εν λόγω συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

5.στ Δικαίωμα φορητότητας: Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε από την εταιρία μας να λάβετε τα προσωπικά σας δεδομένα στα οποία έχει πρόσβαση η εταιρία μας, προκειμένου να τα μεταφέρεται σε άλλο νομικό πρόσωπο.

5.ζ Δικαίωμα εναντίωσης: Έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των δεδομένων σας.

Cookies: Στην παρούσα ιστοσελίδα χρησιμοποιούμε cookies, μικρά κείμενα αρχείου με πληροφορίες σχετικά με την πλοήγησή σας στην ιστοσελίδα, των οποίων κύριος στόχος είναι η βελτίωση της εμπειρίας σας ως χρήστη της ιστοσελίδας μας. Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για τα cookies που χρησιμοποιούμε, τον σκοπό τους και άλλες πληροφορίες που παρουσιάζουν ενδιαφέρον παρακάτω:

Σας καλούμε να διαβάσετε και την πλήρη «Πολιτική Cookies» παρακάτω για να κατανοήσετε πλήρως τον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούμε τα προσωπικά σας δεδομένα και τα δικαιώματα που έχετε σχετικά με αυτά.

Τέλος, σας γνωστοποιούμε ότι σε περίπτωση που δεν ικανοποιηθείτε από την απάντηση της εταιρίας, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε παράπονα στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα σχετικά με την άσκηση των δικαιωμάτων σας (www.dpa.gr, τηλ. 210-6475600).

Πολιτική Cookies

Η επιχείρησή μας τηρεί αυστηρή πολιτική για την προστασία της ιδιωτικότητας των επισκεπτών της ιστοσελίδας.

1.Τι είναι τα Cookies

Τα «cookies» είναι μικρά αρχεία με πληροφορίες που μια ιστοσελίδα αποθηκεύει στον υπολογιστή ενός χρήστη, ώστε κάθε φορά που ο χρήστης συνδέεται στην ιστοσελίδα, η τελευταία να ανακτά τις εν λόγω πληροφορίες και να προσφέρει στο χρήστη σχετικές με αυτές υπηρεσίες. Χαρακτηριστικό παράδειγμα τέτοιων πληροφοριών είναι οι προτιμήσεις του χρήστη σε μια ιστοσελίδα, όπως αυτές δηλώνονται από τις επιλογές που κάνει ο χρήστης στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα (π.χ. επιλογή συγκεκριμένων «κουμπιών», αναζητήσεων, διαφημίσεων, κλπ).

2.Πληροφορίες

Χρησιμοποιούμε cookies στον ιστότοπό μας για τη διαχείριση των περιόδων σύνδεσης, για την παροχή εξατομικευμένων ιστοσελίδων και για την προσαρμογή διαφημιστικού και άλλου περιεχομένου ώστε να αντικατοπτρίζει τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέροντά σας. Επίσης τα cookies μπορούν να χρησιμοποιηθούν για στατιστικές που μας επιτρέπουν να καταλάβουμε πώς το κοινό χρησιμοποιεί τον ιστότοπο μας και βοηθούν να βελτιώσουμε την δομή και το περιεχόμενό του. Δεν μπορούμε να εξακριβώσουμε την προσωπική σας ταυτότητα από τις πληροφορίες αυτές. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις ρυθμίσεις του προγράμματος περιήγησης για να απορρίψετε ορισμένα ή και όλα τα cookies. Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι κάποιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες μόνο μέσω της χρήσης cookies και εάν επιλέξετε την απόρριψη των cookies, αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες.

3.Απολύτως απαραίτητα Cookies

Τα απολύτως απαραίτητα cookies είναι ουσιαστικής σημασίας για την ορθή λειτουργία του ιστότοπου. Eπιτρέπουν να κάνετε περιήγηση και να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του, όπως πρόσβαση σε ασφαλείς περιοχές ή χρήση του καλαθιού αγοράς. Δεν αναγνωρίζουν σε καμία περίπτωση την ατομική σας ταυτότητα. Χωρίς αυτά, δεν μπορούμε να προσφέρουμε αποτελεσματική λειτουργία του ιστότοπου.

4.Cookies επιδόσεων

Συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που οι επισκέπτες χρησιμοποιούν τον ιστότοπο. Επίσης, συλλέγουν συγκεντρωτικές, ανώνυμες πληροφορίες που δεν ταυτοποιούν κάποιον επισκέπτη. Χρησιμοποιούνται αποκλειστικά για τη βελτίωση των επιδόσεων μίας ιστοσελίδας.

5.Cookies λειτουργικότητας

Επιτρέπουν στον ιστότοπο να θυμάται τις επιλογές του χρήστη όπως το όνομα χρήστη ή τη περιοχή ώστε να παρέχει βελτιωμένες και προσωποποιημένες λειτουργίες. Οι πληροφορίες που συλλέγουν αυτού του είδους τα cookies είναι ανώνυμες και δεν είναι δυνατόν να παρακολουθήσουν την δραστηριότητα της περιήγησής σε άλλους ιστότοπους.

6.Cookies στόχευσης

Χρησιμοποιούνται για την παροχή περιεχομένου, που ταιριάζει περισσότερο σε εσάς και τα ενδιαφέροντά σας. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν για την προβολή στοχευμένης διαφήμισης/προσφορών, τον περιορισμό προβολών διαφήμισης ή την μέτρηση αποτελεσματικότητας μιας διαφημιστικής καμπάνιας.

Cookies Κοινωνικών Δικτύων (Social Media)

Χρησιμοποιούνται διότι είναι είναι απαραίτητα για την αλληλεπίδραση των λογαριασμών σας στα κοινωνικά δίκτυα με την ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, αυτά τα cookies δεν είναι απαραίτητα για την περιήγησή στα στην ιστοσελίδα μας. Οι πολιτικές χρήσης των cookies των κοινωνικών δικτύων που έχει υιοθετήσει το εκάστοτε δίκτυο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα τους. Ενδεικτικά αναφέρουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες είναι δημοσιευμένες οι πολιτικές απορρήτου τριών εκ των μεγαλύτερων κοινωνικών δικτύων Facebook: http://www.facebook.com/about/privacy/

Instagram: https://instagram.com/legal/cookies/

YouTube: https://www.youtube.com/static?template=privacy_guidelines

Τι είδους δεδομένα συλλέγουμε μέσω της χρήσης Cookies

Όλα τα δεδομένα, που συλλέγουμε από τη χρήση cookies μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν επεξεργασίας και αποθηκεύονται αποκλειστικά με τη μορφή ανώνυμων στατιστικών δεδομένων και δε φέρουν οποιαδήποτε άμεση σύνδεση με το πρόσωπό σας. Επίσης, η επιχείρησή μας δεν προβαίνει σε ουδεμία πράξη πώλησης ή εμπορίας δεδομένων, που συλλέγονται με τον τρόπο αυτόν.

9.Παροχή συγκατάθεσης με την αποδοχή Cookies

Με την είσοδό σας στην κεντρική σελίδα της ιστοσελίδας μας λαμβάνετε γνώση σχετικού σημειώματος για τη χρήση cookies, το οποίο βρίσκεται σε ορατή θέση και παραπέμπει στην παρούσα πολιτική χρήσης. Σε περίπτωση, που αποφασίσετε να περιηγηθείτε σε υποσελίδες της ιστοσελίδας μας και εφόσον έχετε ρυθμίσει καταλλήλως τον διαδικτυακό σας φυλλομετρητή, παρέχετε ελευθέρως την ρητή και ειδική συγκατάθεσή σας για την χρήση αυτή. Σε αντίθετη περίπτωση, υποχρεούστε να απέχετε από την περιήγηση εντός της ιστοσελίδας μας ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση cookies στις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας.

10.Πως μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη χρήση Cookies

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τη χρήση των Cookies από τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας, αναλόγως του φυλλομετρητή σας επισκεφθείτε τις αντίστοιχες ιστοσελίδες προκειμένου να λάβετε γνώση για τις απαραίτητες ενέργειες. Προς διευκόλυνσή σας, παραθέτουμε τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες περιλαμβάνονται πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθήσει κανείς για την διαχείριση των cookies σε μερικούς από τους υπάρχοντες φυλλομετρητές:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=en

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Microsoft edge: https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy

Apple Safari: https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=en_US

Microsoft internet explorer: https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Οpera: https://www.opera.com/help/tutorials/security/privacy/